نوشته شده توسط : نازنین خطر
شیطونی........
عاقا سلام سلام...

دیروز که اول مهر بو که هیچی خیلی حال داد البته یه سری معلما ضد حال بودن و

مخصوصا اون اقاهه که سر صف کلـــــــــــــــــــــــــــی حرف زد.......

 

بگذریم در کل خوب بود.........حالا آقا ما رفتیم کلاسای بالا همه تو فکر این بودن برنامه درسی رو درست کنن

ومعلماشون خوب باشه..........امـــــــــــــــــــــــــا

 

کلاس سوم ریاضی ................................به فکر رنگ آمیزی دور تابلو ....

 

 

البته ما هم درگیری داشتیم سر حسابان که معلمش خانم ت باشه یا نه...............

خلاصه عاقا امروز که دوم مهر بود زنگ اول که ورزش داشتیم با اجازه خانم ک من وبر

و بچ شروع کردیم به رنگ آمیزی..

اینقدر خوشگل رنگ کردیم که همه معلما و بقیه کلاسا بهمون پیشنهاد کار دادن....

و قیافه یکی از دبیرااااااااااااااااااااااااااااا

از بس کلاس بــــــــــــــــــو میداد اومدیم طبقه پاییین.....

اگه شد عکس کلاس میذارم....

البته وقایع زیادی اتفاق افتاد اما نمیشه همه رو گفت.........

فعلا

بقیه رو بعدن دن نوشتتتتتتتتتتت.....

 

 

یا علـــــــــــــی...:: بازدید از این مطلب : 73
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر

لـبـاسای مـارک دار

 

باطن آدمو نمی پوشونه

 

گـاو هَــم پـوستش چـرم خالصه


ذات  آدم مهمـــه
 
 
 
.
.
.


بهار های شگفتی در راهند

فردا گلی می شکفد

که بادها را پر پر می کند

(علیرضا قزوه)
 
 
یاعلــــــــــــــــــــــــــی..


:: بازدید از این مطلب : 86
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر

♥•٠· من یک دخترم

 

نه یک مانکن فروشگاه,


نه یک وسیله برای جلب توجه,


و نه یک تابلو نقاشی


پیشرفت و بالارفتن را میخواهم اما نه به هر قیمتی


آزادم اما با تفسیری جدابافته...


آزادی من حجاب من است ،


طلا هم آزاد است اما همیشه محفوظ ، طلا را هیچوقت فله نمیفروشند!

 

آن چه را فله میفروشند که زیادی آزاد باشد .نمونه اش "سبزی خوردن"!:: بازدید از این مطلب : 91
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر
ماﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺷﺪﻡ :

ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ
ﺷﺪ ﺑﺎﻋﺸﻘﺶ ﻣﺚ ﯾﻪ
ﭘﺮﻧﺴﺲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﻪ ﺗﺎﺟﻔﺘﺶ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﻡ
ﺗﻮﺩﺳﺘﺎﯼ ﯾﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩ !!

ﺭﻭﺯﺍ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﻭ ﭼﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻐﻠﺶ
ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﻮﻡ
ﻭﺟﻮﺩﺵ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻩ !!

ﺑﻬﺶ ﯾﺎﺩﻣﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻫﻤﺴﺮﺷﻮﻥ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺤﺒﺘﻨﺪ ﻭ ﭘﻨﻬﻮﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﺸﻖ ﻭ
ﻋﻼﻗﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮ ﺳﺮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ!

ﺑﻬﺶ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﺎ ﺍﻗﺎﺑﺎﻻ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﯾﻪ ﯼ
ﺳﺮ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻥ ، ﻋﺸﻖ ، ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺻﻤﯿﻤﯽ
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻥ !

ﺑﻬﺶ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺩﻡ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺩﻝ ﻋﺸﻘﺶ ﺭﻭ
ﻧﺸﮑﻮﻧﻪ ، ﭼﻮﻥ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺗﺮﻣﯿﻤﺶ ﮐﻨﻪ !!

ﺑﻬﺶ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﻘﺪﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻧﮕﺎ
ﮐﻨﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻗﺤﻄﯽ ﺁﺩﻣﻪ !!

ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻡ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺩﻡ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺸﻮ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﺑﻐﻞ
ﮐﻨﻪ ﻧﻪ ﺍﺯﺭﻭﯼ ﻋﺎﺩﺕ ﻭ ﻫﻮﺱ !!

ﺑﺮﺍﺵ ﮐﺎﺩﻭ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺧﺮﻡ ﺗﺎ
ﮐﺎﺩﻭ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺸﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﺶ !!

ﺑﻬﺶ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻣﺤﺒﺖ ﺁﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﮐﻪ
ﮐﻼﻡ ﭘﺮ ﻣﻬﺮ ﺑﺸﻪ ﻭﺭﺩ ﮐﻠﻮﻣﺶ !!

ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭﺍ ﺭﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﭘﺴﺮﻡ ﻫﻤﻮﻧﯽ ﺑﺸﻪ ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺟﻔﺖ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﺗﻮ ﺫﻫﻨﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﻫﺴﺖ . ﺍﺑﻨﻄﻮﺭﯼ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻩ
ﻭ ﻫﻢ ﺟﻔﺘﺶ !!

ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻣﺤﺒﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ
ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺸﻪ ، ﺣﺘﻤﺎ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺎﺩﺭﻣﯽ ﺷﻢ !

 :: بازدید از این مطلب : 141
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر


مَن هَمینَم

نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم
نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد 
هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم
روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم
عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند
وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ
بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند
نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم
لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند
گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم
خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم
وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم
شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَم
بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم
وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ حتـﮯ
به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، دوستَت ندآرَم
وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ، 
دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد
مَن خآلِصآنه هَمینَم!!:: بازدید از این مطلب : 111
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر
ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ می گوﯾﻨﺪ :
ﻣﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﭼشم ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﺗﻪ ﺭﯾﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﻭ !!
ﻣﻦ ﮐﻪ می گـﻮﯾﻢ :
ﻣـﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻭﺟـﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﻏﺮﻭﺭﺵ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺠﺒﺎﺯﯼ ﻫﺎﯾﺶ ، ﻭﻓـﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﺑﺎ ﻭﺟـﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯾﺶ،ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﺶ،ﻋـﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﻣﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑـﻢ ﺑﺎﺷﺪ ...و گاهی هم از جنس زن
باشد تا بتواند این فرشته حساس را بهتر درک کند:: بازدید از این مطلب : 103
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر
سلام سلام.........ای بابا سرمون شلووووووووووووووغ بود نیومدیم دیگه

 

ببشخییییییییییییییییید...

 

اینم یه پست آخر سال 93............

 

ان شا االه سال خوبی داشته باشید............:: بازدید از این مطلب : 75
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر

顔文字 笑う のデコメ絵文字شــخـصـيـت مـنــو بـآ بــرخـوردم اشـتـبـآهـ نـگـيـر.شـخـصـيـتـ مــن چــيـزيـهـ کـــه مــن هـسـتـم ،

امــآ بــرخــورد مــن بـسـتـگـي دآرهــ بــه ايـنـکـه " تـــو " کــي و چــجـوری بــآشــي.

 ⊿貰って!こめして!男の子女の子 のデコメ絵文字  ⊿貰って!こめして!男の子女の子 のデコメ絵文字

 حـــو3لــم خــیلـی پــوکیــدهـــــ.

 

دلم برا عاشق شدن تنگ شدهــــ.دلــم مــیــخـوآد عـــآشــق شــم.تــآ بتـــونـــم مــفهوم بعضی شعرا رو درک کنم

چـیــهــ هــی الـــکی روزتــو شــب میــکــنیــ.

 

 :: بازدید از این مطلب : 96
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر
دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تنگهـ

فقـــــــــــــــــــــــــــط همینـ

بـــــــــــــــــــــــــایـ:: بازدید از این مطلب : 93
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر
افسران - الفرار

شنود مکالمه سرباز اسرائیلی پشت بیسیم!
آمده پیغام سروان : "الفرار!"
گفتم این را هم به ستوان...الفرار!
راه برگشتی نمانده، چاره چیست؟!
درد ما ر ا نیست درمان...الفرار!
حمله بر این سیل موشک؟ جوک نگو!!
این ندارد اصلا امکان...الفرار!
تانک های ضد موشک پشت هم؛
شد تمامش درب و داغان!...الفرار!
فرصت  تیر و تفنگ و ماشه نیست
دست ما درگیر تنبان!!...الفرار!
من خودم دیدم که روی موشکی؛
حک نموده "ساخت ایران"...الفرار:: بازدید از این مطلب : 70
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 22 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر
افسران - بازاریاب جاروبرقی و من.!!!!:: بازدید از این مطلب : 69
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 22 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر

شعری از مقام معظم رهبری در فراق امام زمان (عجل الله تعالی) با عنوان

خورشید من بر آی

 منتشر شده در روزنامه کیهان مورخ شنبه ۲۵ تیر ماه ۹۰

 

دل را ز بی خودی سر از خود رمیدن است 
جان  را  هوای  از  قفس  تن  پریدن  است

از بیم  مرگ نیست  که  سرداده ام  فغان 
بانگ جرس زشوق به منزل  رسیدن است

دستم  نمی رسد  که دل  از سینه  برکنم 
باری   علاج   شکر   گریبان   دریدن   است

شامم سیه تر است ز  گیسوی سرکشت 
خورشید  من  برآی که وقت  دمیدن است

سوی    تو    این   خلاصه   گلزار    زندگی 
مرغ  نگه   در   آرزوی   پر   کشیدن  است

بگرفت   آب  و  رنگ     زفیض   حضور   تو 
هرگل دراین چمن که  سزاوار  دیدن است

با   اهل   درد  شرح  غم  خود    نمی کنم 
تقدیر    قصه    دل   من    ناشنیدن   است

آن  را  که لب به  دام  هوس  گشت آشنا 
روزی (امین) سزا لب حسرت گزیدن است

 

 تخلص مقام معظم رهبری در سروده هایشان (امین) است:: بازدید از این مطلب : 71
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 22 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر

شعر مقام معظم رهبری در وصف شلمچه

 

ز آه سینه سوزان ترانه میسازم 
چونی زمایه ی جان این فسانه میسازم

 
به غم گساری یاران چو شمع میسوزم
برای اشک دمادم بهانه میسازم

 
پرنسیم به خوناب اشک میشویم
پیامی از دل خونین روانه میسازم

 
نمی کنم دل از این عرصه ی شقایق فام
کنار لاله رخان آشیانه میسازم

 
در آستان به خون خفتگان وادی عشق
برون ز عالم اسباب خانه میسازم

 
چوشمع بر سر هر کشته می گذارم جان
ز یک شراره هزاران زبانه میسازم


ز پاره های دل من شلمچه رنگین است
سخن چو بلبل از آن عاشقانه می سازم

 
سر و تن و دل و جان را به خاک می فکنم
برای قبر تو چندین نشانه می سازم

 
کشم به لجه شوریدگی بساط (امین )
کنون که رخت سفر چون کرانه میساز:: بازدید از این مطلب : 86
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 22 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر
به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «امید رضا» فرزند یکساله مرزبان شهید، گروهبان «جمشید دانایی‌فر» است که هیچ‌گاه طعم نگاه پدرانه را نچشید و از آغوش پُرمهر پدر محروم ماند.

شهید دانایی‌فر پیش از آنکه در بهمن‌ماه سال 1392 به همراه چهار مرزبان دیگر توسط گروهک تروریستی جیش العدل گروگان گرفته شود، نام پسر خود را انتخاب کرد، اما تروریست‌ها مجال آن را ندادند که حتی برای یک بار هم که شده فرزندش را ببیند.

آنچه بیش از همه برای شرکت کنندگان در تشییع این مرزبان شهید تکان دهنده بود، گریه‌های بی‌امان و یتیمانه امیدرضای یک ساله در مراسم تشییع و خاکسپاری پدر شهیدش بود که بسیاری از مردم هم‌پای او اشک ریختند.

گفتنی است، پس از شایعات بسیاری که در زمان ناپدید شدن جمشید دانایی‌فر در مورد او مطرح شده بود، سرانجام پیکر مطهر این شهید روز شنبه اول فروردین ماه 1394 با رشادت‌های سربازان گمنام امام زمان(عج) به میهن عزیزمان بازگشت و صبح امروز در هامون تشییع و در گلزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده شد.:: بازدید از این مطلب : 78
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 22 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر

خطاب به حضرت آقا درجواب شعری که درباره شهدا خوندن و اشک ریختند

بر اشک شما ارض و سما باریدند
بر آه شما انس و ملک نالیدند

گفتند همه "فدای اشکت آقا"
تصویر شما را شهدا بوسیدند

آقا خودتان حضرت خورشید هستید
از نور شما ستاره ها تابیدند

در مجلس خوبان شهدا هم بودند
اما همگان گرد شما چرخیدند

از اول و از آخر مجلس، شهدا
آقای جهان سید علی را چیدند.

w285


:: بازدید از این مطلب : 87
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 22 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر
افسران - فریب دادن مردم آسانتر از این است که آنها رو متعاقد کنی که فریب خورده اند.

فریب دادن مردم آسانتر از این است که آنها رو متعاقد کنی که فریب خورده اند.

افسران - فریب دادن مردم آسانتر از این است که آنها رو متعاقد کنی که فریب خورده اند.


:: بازدید از این مطلب : 116
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 22 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر
شرط خوندنه این متن کپی کردنشه . . اگه نمیخواید کپی کنید نخونیدش ..

 

..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

یه صلوات بفرستید برای حضرت محمد"ص"

*اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل  فرجهم*

...اگه این پیامو توپستتون نذارید تاآخر عمر مدیونید

 

منم کپی کردم


:: بازدید از این مطلب : 127
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 22 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر
 
شعری از رهبر انقلاب در وصف آقا امام زمان (عج)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دل را ز بی خودی سر از خود رمیدن است
جان را هوای از قفس تن پریدن است
 
از بیم مرگ نیست که سرداده ام فغان
بانگ جرس زشوق به منزل رسیدن است
 
دستم نمی رسد که دل از سینه برکنم
باری علاج شکر گریبان دریدن است
 
شامم سیه تر است ز گیسوی سرکشت
خورشید من برآی که وقت دمیدن است
 
سوی تو ای خلاصه گلزار زندگی
مرغ نگه در آرزوی پرکشیدن است
 
بگرفته آب و رنگ زفیض حضور تو
هرگل دراین چمن که سزاوار دیدن است
 
با اهل درد شرح غم خود نمی کنم
تقدیر قصه دل من ناشنیدن است
 
آن را که لب به جام هوس گشت آشنا
روزی (امین) سزا لب حسرت گزیدن است


:: بازدید از این مطلب : 86
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 22 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر
 
شعری از رهبر انقلاب در وصف آقا امام زمان (عج)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دل را ز بی خودی سر از خود رمیدن است
جان را هوای از قفس تن پریدن است
 
از بیم مرگ نیست که سرداده ام فغان
بانگ جرس زشوق به منزل رسیدن است
 
دستم نمی رسد که دل از سینه برکنم
باری علاج شکر گریبان دریدن است
 
شامم سیه تر است ز گیسوی سرکشت
خورشید من برآی که وقت دمیدن است
 
سوی تو ای خلاصه گلزار زندگی
مرغ نگه در آرزوی پرکشیدن است
 
بگرفته آب و رنگ زفیض حضور تو
هرگل دراین چمن که سزاوار دیدن است
 
با اهل درد شرح غم خود نمی کنم
تقدیر قصه دل من ناشنیدن است
 
آن را که لب به جام هوس گشت آشنا
روزی (امین) سزا لب حسرت گزیدن است


:: بازدید از این مطلب : 100
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 22 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر

هوآوی چت.وبلاگ هوآوی چت.چت هوآوی.سایت هوآوی.جامعه مجازی هوآوی چت.سایت هوآوی چت.کاربران هوآوی چت.لیست هوآوی چت.سیستم امتیازات هوآوی چت.ورود به هوآوی چت.قالب هوآوی چت.انجمن هوآوی چت.چت روم هوآوی

 :: برچسب‌ها: هوآوی چت , وبلاگ هوآوی چت , چت هوآوی , سایت هوآوی , جامعه مجازی هوآوی چت , سایت هوآوی چت , کاربران هوآوی چت , لیست هوآوی چت , سیستم امتیازات هوآوی چت , ورود به هوآوی چت , قالب هوآوی چت , انجمن هوآوی چت , چت روم هوآوی ,
:: بازدید از این مطلب : 109
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر

بلوف چت.وبلاگ بلوف چت.چت بلوف.سایت بلوف.جامعه مجازی بلوف چت.سایت بلوف چت.کاربران بلوف چت.لیست بلوف چت.سیستم امتیازات بلوف چت.ورود به بلوف چت.قالب بلوف چت.انجمن بلوف چت.چت روم بلوف

 :: برچسب‌ها: بلوف چت , وبلاگ بلوف چت , چت بلوف , سایت بلوف , جامعه مجازی بلوف چت , سایت بلوف چت , کاربران بلوف چت , لیست بلوف چت , سیستم امتیازات بلوف چت , ورود به بلوف چت , قالب بلوف چت , انجمن بلوف چت , چت روم بلوف ,
:: بازدید از این مطلب : 127
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر

بانو چت.وبلاگ بانو چت.چت بانو.سایت بانو.جامعه مجازی بانو چت.سایت بانو چت.کاربران بانو چت.لیست بانو چت.سیستم امتیازات بانو چت.ورود به بانو چت.قالب بانو چت.انجمن بانو چت.چت روم بانو

 :: برچسب‌ها: بانو چت , وبلاگ بانو چت , چت بانو , سایت بانو , جامعه مجازی بانو چت , سایت بانو چت , کاربران بانو چت , لیست بانو چت , سیستم امتیازات بانو چت , ورود به بانو چت , قالب بانو چت , انجمن بانو چت , چت روم بانو ,
:: بازدید از این مطلب : 181
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر

سه بعدی چت.وبلاگ سه بعدی چت.چت سه بعدی.سایت سه بعدی.جامعه مجازی سه بعدی چت.سایت سه بعدی چت.کاربران سه بعدی چت.لیست سه بعدی چت.سیستم امتیازات سه بعدی چت.ورود به سه بعدی چت.قالب سه بعدی چت.انجمن سه بعدی چت.چت روم سه بعدی

 :: برچسب‌ها: سه بعدی چت , وبلاگ سه بعدی چت , چت سه بعدی , سایت سه بعدی , جامعه مجازی سه بعدی چت , سایت سه بعدی چت , کاربران سه بعدی چت , لیست سه بعدی چت , سیستم امتیازات سه بعدی چت , ورود به سه بعدی چت , قالب سه بعدی چت , انجمن سه بعدی چت , چت روم سه بعدی ,
:: بازدید از این مطلب : 119
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر

سامینا چت.وبلاگ سامینا چت.چت سامینا.سایت سامینا.جامعه مجازی سامینا چت.سایت سامینا چت.کاربران سامینا چت.لیست سامینا چت.سیستم امتیازات سامینا چت.ورود به سامینا چت.قالب سامینا چت.انجمن سامینا چت.چت روم سامینا

 :: برچسب‌ها: سامینا چت , وبلاگ سامینا چت , چت سامینا , سایت سامینا , جامعه مجازی سامینا چت , سایت سامینا چت , کاربران سامینا چت , لیست سامینا چت , سیستم امتیازات سامینا چت , ورود به سامینا چت , قالب سامینا چت , انجمن سامینا چت , چت روم سامینا ,
:: بازدید از این مطلب : 115
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر

من از وقتی فهمیدم همه اعضای بدنم شهادت میدن اون دنیا

دیگه شامپوی خوب استفاده نمیکنم برای بدنم

حیف اون همه خوبی من:: برچسب‌ها: شهادت دادن اعضای بدن , جملات سنگین , جمله های دندان شکن , شامپو استفاده نمیکنم , حرف های تیکه دار , متن های تیکه دار , متن های تصویری ,
:: بازدید از این مطلب : 138
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : نازنین خطر

همیشه به اندازه ای محبت کن که تو رو خر فرض نکنن

یا نخای بعد بهشون ثابت کنی که تو خر نیستی:: برچسب‌ها: محبت , محبت به ادم ها , به اندازه ای محبت کن که تو رو خر فرض نکنن , متن سنگین , جمله خفن ,
:: بازدید از این مطلب : 148
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 مرداد 1394 | نظرات ()

x
با سلام آدرس چت روم عوض شده است برای ورود اینجا کلیک کنید !

اول چت

با تشکر مدیریت چت روم